Tarihi okul binası, İrbid ahalisinin Osmanlı idaresindeki yetkililerle yazışmalarından sonra Şam Vilayeti Maarif Konseyi tarafından 1899 yılında yaptırıldı. Okula gelen ziyaretçiler ve turistleri, okulun kütüphanesinde Osmanlı Devleti dönemine ait nakışlarla işlenmiş üç adet beyit karşılıyor. Sonuncusu 1900’lerin başlarına tarihlenmiş beyitte, “İlme duyduğumuz sevgi ve yüce ihtiramdan dolayı bu kütüphanede çalışma ve toplanma imkanını elde ettik.”