Ücretli Öğretmen Derneklerinden Sendikalaşma Kararı: “Resmi Sendika Olarak Artık Biz de Hem Geçmişe Dönük Haklarımızı Hem de Emektar Arkadaşlarımızın…

Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği, Bursa Ücretli Öğretmenler Derneği ve Emektar Ücretli Öğretmenler Platformu sendikalaşma kararı aldı. Ücretli öğretmen Mine Ergin, “Sendikal sürece geçiyoruz. Sesimizin duyulmasını umut ediyoruz. Resmi sendika olarak artık biz de hem geçmişe dönük haklarımızı hem de emektar arkadaşlarımızın kadro konusu üzerine süreçlerimizi başlatacağız. Bu hak kayıplarının önüne geçeceğiz. Bu haksız uygulamalara dur diyeceğiz. Resmi dernekler ve sendika olarak artık çok daha güçlü olacağız” dedi.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği, Bursa Ücretli Öğretmenler Derneği ve Emektar Ücretli Öğretmenler Platformu, bugün Ankara’da toplanarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde atama ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Ücretli öğretmenler, basın açıklamasının ardından Bakanlığa hazırladıkları raporu sundu.

Ücretli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaretlerinin ardından Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği, Bursa Ücretli Öğretmenler Derneği ve Emektar Ücretli Öğretmenler Platformu, sendikalaşma kararı aldıklarını duyurdu.

Basın açıklamasını ücretli öğretmenler Mevlüde Kurtuluş ve Mine Ergin okudu. Kurtuluş ve Ergin şunları söyledi:

“İyileştirme adı altında yapılan düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Bir öğretmen aylık yarım yatan SGK primi ve asgari ücret altında çalışır mı? Kalıcı çözüm için alandayız. 5 artı 1 ek ders verdiler yine asgari ücret altında ve yarım SGK primi ile çalıştık. Şimdi de 2 ek derse 1 ek ders bedava gibi bize üç kuruş ücrete ve hiçbir statü olmadan çalış diyorlar. Kabul etmiyoruz. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımız için tek çare taban maaş ve özlük haklarının düzenlenmesidir.

“HER ALANDA TECRÜBE VE UZMANLIK ÜZERİNE KIYMET VERİLİRKEN EMEKTAR UZMAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KIYMETİ NEDEN YOK”

Yıllarca yarım yatan SGK ile emekli dahi olamayan biz ne yapacağız? Sigorta kurumuna gidiyoruz. EYT ile emekli olmak için saçma sapan bir kod uygulaması ile yarım yatan SGK primlerimizi tamamlayamıyoruz. Biz emektarlar bundan sonraki hayatımızda ne yapacağız? Tercih edilmeyen her köy, mezra yer ve bölge demedik gittik. Emekli dahi olamayan bizlere hak olan perişan mezara girmek midir? Biz bu yaştan sonra ne iş yapabiliriz? Bunca emek verdik. Emek verdikçe tecrübe kazandık, uzmanlaştık. Biz atanmayalım da kim atansın? Atama istiyoruz. Emeklerimizin ve yıllarca giden ömrümüze karşın devlette kadrolu görev istiyoruz. Her alanda tecrübe ve uzmanlık üzerine kıymet verilirken emektar uzman ücretli öğretmenlerin kıymeti neden yok?

“KADROLU ÖĞRETMENLER İLE GÖRÜŞÜYORLAR BİZE GELİNCE HERKES KÖR, SAĞIR, DİLSİZİ OYNUYOR”

Bir öğretmenin bu şartlar altında çalıştırılması bize göre hem kamu nezdinde hem de vicdanlarda bir suç. Biz resmi dernekler olarak bu duruma sonuç bulmak için çalışmalarımıza her zaman devam edeceğiz. Oturduk yıllarca sonuç bekledik. Onca kez, gelmiş geçmiş bütün bakan hocalarımız ile randevu istedik. Hiç birisi bizi duymadı. Şimdiki bakanımız Yusuf Tekin hocamıza da kaç kere randevu talebimizi ilettik. Kadrolu öğretmenler ile görüşüyorlar bize gelince herkes kör, sağır, dilsizi oynuyor. Biz hakkımızı almaya geldik. Atama sözünü almaya geldik!.Atamayı ya alacağız ya alacağız. Bizler bugün şimdi bir gün daha geç olmadan atamayı almak için buradayız.

“ÜCRETLİ OLARAK SABİT MAAŞ, ÜCRETLİ OLARAK KADRO, ÜCRETLİ OLARAK STATÜ, ÜCRETLİ OLARAK GÜVENCE İSTİYORUZ”

Yıllardır sesimizi duyurmak için canla başla uğraştık. Haklarımızı istiyoruz. Özlük haklarımız yok. Mağduruz. Kalıcı bir düzenleme yok. Adımız öğretmen. Ücretli adına mahküm edilmiş hiçbir mesleki kodu dahi olmayan adsız neferleriz. Ücretli adına bizi mahküm ettiler. Öğretmenlik mesleği içinde ezilen en mağdur en emektar nefer olduk. Bundan sonra devlette sabit görev istiyoruz. Her yıl öğretmen atamalarında bu emektar ücretli öğretmenlere kadro hakkının verilmesini istiyoruz. Ücretli öğretmenler olarak Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz: Ücretli olarak sabit maaş, ücretli olarak kadro, ücretli olarak statü, ücretli olarak güvence istiyoruz.

“EN AZ 15 BİN ATAMA İSTİYORUZ”

Biz de en az 15 bin atama istiyoruz. Bizimki prim ataması. SGK primi bizim emeğimiz. Emeğimize göre bir atama istiyoruz. Prim usulüne göre şartsız atama istiyoruz. Bizim için tek çare artık atamadır. Ekmeğimize, alın terimize ve tecrübemize sahip çıkacağız. Bizlerin çalıştığı bu şartlar altında bütün meslek gruplarını bir ay çalışmaya davet ediyoruz. Bizi anlamanız için sanırım en iyi fikir bu. Hiçbir meslekte bu şartlar altında bir çalışma yok. Kalıcı düzenlemeler istiyoruz. Ocak ayında yapılacak maaş artışları ve düzenlemeler ile bütün meslek gruplarında maaş artışları olacak fakat ücretli öğretmen maaşları yine asgari ücret altında kalacaktır. Kadrolu öğretmenler ile aynı işi yapan arkadaşlarımızın maaşları yine çok düşük kalacaktır. Makas gitgide açılmıştır. Ev kiralarının dahi en düşük 15 ile 20 bin lira olduğu bir dönemde ücretli öğretmen maaşları on lira gibi açlık sınırının çok çok altında olacaktır. Bu uygulama belli bir alanda okumuş, bir meslek erbabı için kabul edilebilir bir ücret değildir.

“SENDİKAL SÜRECE GEÇİYORUZ”

Bundan sonraki süreçte yol haritamız zaten bellidir. Sendikal sürece geçiyoruz. Sesimizin duyulmasını umut ediyoruz. Resmi sendika olarak artık biz de hem geçmişe dönük haklarımızı hem de emektar arkadaşlarımızın kadro konusu üzerine süreçlerimizi başlatacağız. Bu hak kayıplarının önüne geçeceğiz. Bu haksız uygulamalara dur diyeceğiz. Resmi dernekler ve sendika olarak artık çok daha güçlü olacağız. Yıllarca dağ, taş, tepe demedik. Az gittik uz gittik, gele gele bu meydana geldik. Çözüm için sabırla bekledik. Artık olmadı demeye geldik. Bir öğretmene biçilen bu düzen yakışmadı. Ücretli öğretmenlere artık tek yakışan çözümdür. Zaman kaybetmeden Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimizden ivedi çözüm bekliyoruz. Bizler artık söylenecek her bir kelamı ettik. Bizlere düşen artık sonuç görmektir.”

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, sendikalaşma sürecine ilişkin şöyle konuştu:

“BU SENDİKAL SÜREÇTE DE KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN DAHA SOMUT VE RADİKAL ADIMLAR ATACAĞIZ”

“Sayısız görüşmeler, basın açıklamaları, Bakanlık, Meclis, sendika görüşmeleri yaptık. Bunca zaman içinde bizi dinlediler ama hiçbir çözüm şu ana dek bulunmadı. Ücretli öğretmenler hala mağdur. Ücretli öğretmenler asgari ücretin altında çalışıyor. Sigortaları yarım yatıyor. Emekliliklerinin güvencesi yok. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği, Bursa Ücretli Öğretmenler Derneği ve Emektar Ücretli Öğretmenler Platformu olarak sendikalaşma sürecine geçtik. Bundan sonraki adımlarımız hukuki yollardan devam edecek. Ücretli öğretmenlerin geçmişe dönük haklarının iadesi, emektar arkadaşlarımıza kadro olayı hakkındaki çalışmalarımız sendika olarak devam edecek. Biz işçi sendikası kurabiliyoruz. Ücretli öğretmenler memur sendikası kuramıyorlar. O konuda da biz mağduruz. Ücretli öğretmenlerin memur sendikalarına üye olma hakları yok. Sendikamızın içeriğinde de eğitim sektörü içerisindeki bütün eğitim emekçilerini alacağız. Yol haritamız belli. Çünkü artık süreç tıkandı. Arkadaşlarımız yıllarca çalıştığı halde emekli dahi olamıyorlar. Bunun için daha üst perdeden sesimizi duyurmaya çalışacağız. Sesimiz duyulmuyor. İktidar kanalı 20 senedir ülkeyi yönetiyor. Ücretli öğretmenlerin sesini duyuyorlar ama bizle ilgili somut, kalıcı adımlar atılmadı. Yapılan uygulamalar hep geçici çözümler. Sürece yama yaparak ilerlemeye çalışıyoruz. Kalıcı çözümlerimiz yok. Bu sendikal süreçte de kalıcı çözümler için daha somut ve radikal adımlar atacağız.

“GEÇMİŞE DÖNÜK SİGORTA PRİMLERİNİN İADESİ KONUSUNDA DAVALARIMIZI AÇACAĞIZ. KADRO İÇİN DE YASAL VE HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATACAĞIZ”

Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyoruz. Ücretli öğretmenlerin artık sesini duyun. Hiçbir meslek grubunda bu şekilde çalışan bir meslek grubu yok. Bunlar meslek erbabı arkadaşlarımız. Biz bu düzene karşıyız. Yapılan uygulamaları ve iyileştirmeleri kesinlikle kalıcı çözüm ve statü olana kadar kabul etmiyoruz. Emektar arkadaşlarımız için tek çare kadro. Önce hukuki işlemleri başlatacağız. Ücretli öğretmenlerin yıllardır sigorta primleri yarım yatıyor. Şu an EYT çıktı. 15-20 sene çalışan bir ücretli öğretmen şu an emekli olamıyor. Geçmişe dönük sigorta primlerinin iadesi konusunda davalarımızı açacağız. Kadro için de yasal ve hukuki süreçleri başlatacağız.”

Türkçe öğretmeni Emine Dursun ise şunları söyledi:

“6 BİN LİRA MAAŞ ALDIM. 3 BİN LİRA ÇOCUĞUMA BAKIM ÜCRETİ VERDİM. 2 BİN LİRA DA YOL PARASI. BANA BİN LİRA KALDI”

“2006’dan beri ücretli öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenliği sevdiğim için yapıyorum. Sistem böyle devam ettiği sürece hiçbir haktan yararlanamıyoruz. Emekli olma şansımız da olmadığı için yıllarca bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Eğer bu sistem devam edecekse geçmişe dönük emek vermiş bütün öğretmenlerin atanmasını istiyoruz. Biz kadro istiyoruz. 2 tane çocuğum var. Tabii ki geçinemiyoruz. Ben bu ay 6 bin lira maaş aldım. 3 bin lira çocuğuma bakım ücreti verdim. 2 bin lira da yol parası. Bana bin lira kaldı. Onun dışında kendime ayrı harcayabileceğim bir para kalmıyor. Yıllarca da bu sistem böyle devam ediyor.”

Okul öncesi öğretmeni Demet Pekesen ise şöyle konuştu:

“HASTALANDIĞIN ZAMAN ÜCRETİNDEN KESİLİYOR. ARA TATİLDE ÜCRET ÖDEMİYORLAR”

“Bir öğretmenin hak ettiği maaşlar bunlar olamaz. Cumhuriyet’in kuruluşunda ‘Milletvekili maaşlarını geçmesin’ diyen Atatürk’ün öğretmene verdiği değerden bu zamana gelmiş olmamız çok acı bir durum. Bırakın milletvekili maaşlarını, kadrolu öğretmenle aynı maaşları alamamak… Hastalandığın zaman ücretinden kesiliyor. Ara tatilde ücret ödemiyorlar. Bunlarla hiçbir yere varamayız. Eğitimi değerli kılarsanız o ülke gelişir. O ülke yeniliklere açık olur. Önce, öğretmenin kafasını rahat ettireceksin. Öğretmenin kafasını rahat ettirmediğiniz sürece asla ülkede ilerleme kaydedebileceğimize inanmayanlardanım.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx